Graha Bukopin Surabaya

WAKIL PIALANG BERJANGKA Graha Bukopin – SURABAYA
No Nama Nomor Izin WPB Status
1 FEBY HENDRAWAN
223/UPP/SI/04/2012
Aktif
2 IKA PUDJI RACHMAWATI
669/UPP/SI/04/2012
Aktif
3 MUHAMMAD FARHAN ANWARI
221/UPP/SI/04/2012
Aktif
4 RISKY ARIS SOFWANDY 225/UPP/SI/04/2012 Aktif
5 YUNIZARDI 224/UPP/SI/04/2012 Aktif
6 AYUN RESTU WURYANSIH 225/UPP/SI/09/2013 Aktif
7 DAVID KENDARRINANDO
403/UPP/SI/09/2013
Aktif
Last Updated : 31  Desember  2013 (O)